Lidmaatschap bond

Lid worden van de Judobond
Als je lid wordt van onze club is het niet meteen noodzakelijk om lid te worden van de judobond. Echter vanaf het behalen van de gele band is lidmaatschap wel een eis. Via onderstaande formulier kan je je inschrijven als lid van de Judobond Nederland (JBN). De kosten voor het lidmaatschap zijn terug te vinden op de site van de bond. We willen je vragen niet rechtstreeks in te schrijven via de site van de bond, maar dit via ons te laten plaatsvinden. 

Inschrijf formulier bond

Achternaam: *
Voorletters: *
Voorvoegsels:
Voornaam: *
Geslacht: *
Geboortedatum: *
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel:
E-mailadres: *

In verleden lid geweest van de JBN...

met lidnr.:
en behaalde graduatie (band):

Opmerkingen:

Voer de code hiernaast in: